Introduktion

Introduktionen är den första tiden för dig och ditt barn i förskolan.

Enligt förskolans läroplan ansvarar förskollärare för att varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer är arbetslagets ansvar.

Som vårdnadshavare förväntas du under introduktionen delta tillsammans med ditt barn i förskolans aktiviteter, vara ett stöd för ditt barn i att upptäcka miljöer, prova på material och skapa relationer med andra barn och pedagoger. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut för varje enskilt barn och familj och avgörs i samråd med varje vårdnadshavare men räkna med att du som vårdnadshavare bör vara tillgänglig i minst en vecka.

Mer detaljerad information om introduktionens upplägg får du från förskolan när ditt barn beviljats förskoleplats. 

 

Uppdaterad: