Avdelningar

Flöjten har två block:

Panflöjten där barnen är 1-2 år gamla och Trollflöjten där barnen är 3-5 år gamla.

På Panflöjten finns två hemvister, SOLO för 1-åringar och DUO för 2-åringar.

På Trollföjten finns tre hemvister, TRIO för 3-åringar, KVARTETTEN för 4-åringar och KVINTETTEN för 5-åringar.

Uppdaterad: