Avdelningar

Flöjten har två hemvister:

Panflöjten där barnen är 1-2 år gamla och Trollflöjten där barnen är 3-5 år gamla.

Uppdaterad: