Nilla Wikberg

Specialpedagog
Nilla Wikberg

I mitt arbete som specialpedagog handleder och stödjer jag pedagogerna och cheferna i deras arbete att skapa en likvärdig förskola för alla barn.

Som specialpedagog arbetar man bland annat med att göra pedagogiska utredningar och analyser på organisations-, grupp- och individnivå. Utredningarna används som underlag för att motvärka olika hinder och svårigheter i lärmiljön. I specialpedagogyrket ingår det även att leda det pedagogiska arbetet när det gäller inkludering, tillgänglighet, lärande och metodik.

Uppdaterad: