Leicy Olsborn Björby

Ateljerista
Leicy Olsborn Björby

En ateljerista arbetar med att inspirera och utmana barn och pedagoger att upptäcka fler uttryckssätt i det pedagogiska arbetet genom skapande processer, material och lärmiljöer.  Att stimulera och utmana arbetet i gränslandet mellan rationalitet och fantasi. Att lyssna på vad som sker i mötet mellan barnen och det material, den miljö, de sammanhang som förskolans verksamhet erbjuder. Ateljeristans roll är att stå nära barnen och praktiken, att skapa estetiska vibrationer som lockar barnen att utforska sina egna världar. 

Uppdaterad: