Birgitta Edlund Falk

Förskolechef
Birgitta Edlund Falk
Som förskolechef har jag ansvar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet.  Förskolechefen har också ansvar för att systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 
Som förskolechef har jag dessutom ett övergripande ansvar för hela Gottsunda Valsätra förskoleenhet. Vid övergripande förändringar på enhetsnivå har förskolechefen ansvar för att informera de barn/familjer/vårdnadshavare som är berörda av förändringen.
Uppdaterad: