Måltider

Kost & restaurang driver köket. Den som är ansvarig i köket heter Annette Näslund och nås på telefonnummer 018-727 82 11.

14 augusti 2018